Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia




ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w Polsce



Joseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...












Spotkania Englingowskie


XVI Spotkania Englingowskie 5 lipca 2015

Zabierz swój Kapitał! Przyjmij Maryję!
Zapraszamy na XVI Spotkania Englingowskie, które odbędą się 5 lipca 2015 roku, w Prositach. Podczas tych Spotkań wmurujemy uroczyście kapliczkę pod przyszłe Sanktuarium MTA wraz z duchowym kapitałem, który do tego czasu od Was napłynie.

Do czasu wmurowania kapliczka ta będzie pielgrzymować wśród Rodziny Szensztackiej w Polsce i w Niemczech. Chętnych do przyjęcia Matki Bożej "Victoria Patris" prosimy o kontakt z Alicją Kostka (e-mail: alkosta@wp.pl lub telefon do Szensztatu: 0049 261 6500 1112, ewentualnie list:
Am Marienberg 3, 56179 Vallendar).

Ciąg dalszy Szlaku Ojca J. Kentenicha
Planujemy też wmurowanie tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Józefa Kentenicha w Prositach. W latach 30. XX wieku, podczas jednego z pobytów na Warmii, gdzie głosił rekolekcje dla kapłanów, odwiedził on rodziców Józefa, a do oczekujących go członków Ruchu powiedział z humorem: Przyjechałem tu nie dla Was, ale z miłości do Józefa Englinga! - chciał w ten sposób, już wtedy podkreślić znaczenie Józefa Englinga również dla nich. Okazało się to bardzo skuteczne, bo członkowie ci obrali Józefa Englinga za patrona swojego Okręgu.

W Spotkaniach będzie uczestniczyć wiele gości, między innymi grupa pielgrzymów z Szensztatu, rodziny związkowe, przedstawiciele powiatu i wielu innych.

10.00 - Msza świeta pod przewodnictwem o. Arkadiusza Sosny.
15.00 - Wykład ks. Ludwika Fąsa o słudze Bożym Albercie Protmanie, proboszcu prosickim, ktory w 1945 roku zostal zastrzelony przez Rosjan, w progu Kościoła.
Po południu - Gry i zabawy przy wiejskiej swietlicy.

Przyjedź i Ty! Nie pozwól, by historia toczyła się bez Ciebie!

Pielgrzymka z Niemiec do Prosit 30 VI - 7 VII 2015

Więcej »

Film ze Spotkania

01.10.2017 [e107]

XV Spotkania Englingowskie 17 VIII 2014

Dnia 17 sierpnia 2014 roku, w Prositach odbyły się XV Spotkania Englingowskie pod hasłem: "Oddał swoje życie, byśmy dziś mogli żyć przymierzem miłości".
Józef Engling dążył do świętości w niezwykle niesprzyjających okolicznościach I Wojny Światowej. Gdy inni tracili wiarę i ulegali szałowi nacjonalizmów, on rozkwitł duchowo i osobowościowo dzięki prostym środkom świętości "szensztackiej": ideałowi osobistemu, postanowieniu szczegółowemu, duchowemu porządkowi dnia, wkładom do kapitału łask ... Tym samym udowodnił, że recepta na świętość w przymierzu miłości z Maryją, w więzi z Sanktuarium i Ojcem Kentenichem możliwa jest wszędzie, a zwłaszcza w stresie i napięciu, tak charakterystycznym dla naszych czasów. Dla tej drogi, której tak cudownie doświadczył, oddał swoje życie, by Maryja z Sanktuarium mogła kształtować wielu świętych. On sam stoi na początku Ruchu niczym pieczęć tej nowej drogi świętości. W Roku Jubileuszowym chcemy przyjrzeć się na nowo tej drodze i podziękować za dar jego życia.

Relacja ze Spotkania Więcej »
Galeria zdjęć Galeria zdjęć

01.10.2017 [e099]

XIV Spotkania Englingowskie 20 - 21 VII 2013

Odnowa Kościoła dla świata poprzez silne osobowości na przykładzie Józefa Englinga

XIV Spotkania Englingowskie, odbyły się w dniach 20 - 21 lipca 2013 roku w Prositach.


Szczegółowy program spotkania       Więcej o Spotkaniu
Wykład Lamberta Schroedtera Więcej »

01.10.2017 [e095]

XIII Spotkania Englingowskie 6 - 7 VII 2012

Z okazji 100-lecia wyjazdu Józefa Englinga do Szensztat został zasadzony czerwony buk w ogrodzie Englingów, a na grobie rodziców złożono kwiaty w podziękowaniu za powołanie Józefa. Wyrosło ono na tej ziemi, w tej rodzinie.

Więcej .... Galeria zdjęć Więcej »


01.10.2017 [e091]

XII Spotkania Englingowskie 2-3 VII 2011

W dniach 2-3 VII 2011 r. w Prositach odbyły się XII Spotkania Englingowskie pod hasłem: Wzrost duchowy Józefa Englinga dzięki więzi z o. Józefem Kentenichem.

Owocem Spotkań jest projekt plenerowej "Drogi Małżeńskiej" w Prositach jako dar na jubileusz 100-lecia Ruchu Szensztackiego w 2014 roku.

Program

Relacja z XII SE na www.schoenstatt.org

Galeria zdjęć


01.10.2017 [e082]

XI Spotkania Englingowskie 10 - 11 VII 2010

W dniach 10-11 VII 2010 roku, w Prositach odbyły się XI Spotkania Englingowskie. Spośród interesujących i ważnych punktów programu, m. in. wysłuchanie koncertu organowego w Świętej Lipce, zwiedzanie bazyliki, spotkanie w domu rodzinnym Józefa Englinga, uczestnictwo we Mszy świętej w Gudnikach i w Prositach, na szczególną uwagę zasługuje wykład wygłoszony przez Lamberta Schroedtera z Bonn pt. "Kapłański wymiar powołania chrześcijańskiego na przykładzie Józefa Englinga" oraz promocja książki K. Lukaschka pt. "Bóg nie potrzebuje reklamy" w tłumaczeniu s. Jany Rossa. Przewodnią myślą Spotkań było odkrywanie śladów Józefa Englinga i o. Józefa Kentenicha na wyznaczonej trasie Klewno - Gudniki - Prosity - Reszel - Stoczek Klasztorny zakończone zwiedzaniem celi prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz zawierzeniem Matce Bożej w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym.

Program Więcej »

Relacja  Więcej »

Galeria zdjęć

01.10.2017 [e021]

X Spotkania Englingowskie 4 - 5 VII 2009

dniach 4-5 VII 2009 r., w Prositach trwały X Spotkania Englingowskie. Wśród wielu interesujących punktów programu miała miejsce promocja pierwszej publikacji o Józefie Englingu w języku polskim: A. Menningen. Dziewięć dni z Józefem Englingiem, Olsztyn 2009, której dokonał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korszach, Tadeusz Korowaj. Uczestnicy Spotkań zapoznali się z wystawą poświęconą Józefowi Englingowi, prezentującą poszczególne etapy życia sługi Bożego. Istotnym punktem programu była Msza święta przed ołtarzem szensztackim w Gudnikach, pielgrzymka śladami Ruchu Szensztackiego z przed wojny w okolice Reszla, a nastepnie przez Reszel do Klewna, gdzie w latach 30. i 40.minionego wieku w gospodarstwie księży Pallotynów znajdowała się kaplica szensztacka. Ważnym wydarzeniem było uroczyste zasadzenie drzewka przyjaźni polsko - niemieckiej. Tzw. "Benedyktynka" - świerk wyrosły z nasion pobłogosławionych przez papieża Benedykta XVI, znalazła swoje miejsce na klombie przed kościołem w Prositach. Wspólnotę Spotkań tworzyli uczestnicy z Prosit, Bisztynka, Lutr, Kobieli, Korsz, Reszla i okolic, a także z Warszawy, Olsztyna i Niemiec.

Program Spotkań Więcej »
Relacja ze Spotkań Więcej »
Galeria zdjęć

01.10.2017 [e020]

IX Spotkania Englingowskie 5 - 6 VII 2008

W dniach 5-6 VII 2008 r., w Prositach odbyły się IX Spotkania Englingowskie. Wykłady i dyskusje ukierunkowane były pod pod kątem szczególnej więzi Józefa Englinga z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną i o. Józefem Kentenichem. Honorowym gościem Spotkań był postulator procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga, ks dr Jan Korycki ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z Rzymu. Śladami Ruchu Szensztackiego na Warmii w latach 1929-1945, uczestnicy udali się do Reszla i Gudników.

Program Spotkań Więcej »
Galeria zdjęć

01.10.2017 [e019]

VIII Spotkania Englingowskie 30 VI - 1 VII 2007

W dniach 30 VI-1 VII 2007 r., w Prositach trwały VIII Spotkania Englingowskie. W atmosferze modlitwy, dyskusji, rozmów zastanawiano się nad rolą Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w życiu Józefa Englinga. W czasie spotkania w domu rodzinnym sługi Bożego postawiono pytanie: Józef Engling - dlaczego święty? Wykład Lamberta Schroedtera ukazywał jak z Józefem Englingiem kreatywnie, samodzielnie i po chrześcijańsku kształtować dzień powszedni. Uczestnicy Spotkań zapoznali się również z aktualnościami z procesu beatyfikacyjnego. Miały też miejsce gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, konkursy wiedzy oraz konkursy o słudze Bożym.
Program Spotkań Więcej »

01.10.2017 [e018]

VII Spotkania Englingowskie 1 - 2 VII 2006

Już po raz siódmy odbyły się w Prositach k. Bisztynka Spotkania Englingowskie. Połączone ze świętem wsi, poświęcone słudze Bożemu Józefowi Englingowi (1898-1918) skupiły gości z Europy, jak i mieszkańców rozległej, rolniczej wsi. Sympatycy Sługi Bożego i jego czciciele, jak również wszyscy ciekawi kandydata na ołtarze przybyli, by podczas dwóch lipcowych dni zapoznać się z modelem świętości, jaki zostawił w swych pamiętnikach Józef Engling.
Więcej »

01.10.2017 [e017]

VI Spotkania Englingowskie 2 - 3 VII 2005

Święto rodziny po warmińsku odbyło się w dniach 2-3 lipca 2005 r.
W programie m.in

Aukcja wiejskich staroci i ciekawostek

Zwiedzanie Izby Pamięci

Konkursy i zabawy (konkurs czerpania wody, konkurs drwalski, konkurs o Józefie Englingu)

Msza Święta

Spotkanie gości w Domu Englinga

Program Spotkań Więcej »
Galeria zdjęć

01.10.2017 [e016]

V Spotkania Englingowskie 14 - 16 VIII 2004

W dniach 14-16 VIII 2004 r., w Prositach, trwały pod hasłem: "Z Englingiem budujemy chrześcijańską Europę" V Spotkania Englingowskie. Motywem przewodnim Spotkań był wkład poszczególnych osób i wspólnot w kształtowanie lepszej, zakorzenionej w Bogu społeczności. Wykład Lamberta Schroedtera z Bonn pt.: "Nasza odpowiedzialność za duchowe dziedzictwo Europy" nawiązujący do przemówienia Ojca świętego z dn. 24.03.2004 r., przedstawiającego wizję chrześcijańskiej Europy, ukazywał w jaki sposób koresponduje ona z wysiłkami sługi Bożego, zmagającego się na początku minionego wieku o jedność zakorzenioną w Bogu, prawdziwą wolność oraz miłość rodziny i ojczyzny. Uczestnicy Spotkań zapoznali się także z dziejami Ruchu Szensztackiego na Warmii, rozwijającego się w latach 1927-1945 w Reszlu i okolicach.
Sprawozdanie Więcej »

01.10.2017 [e015]

IV Spotkania Englingowskie 22 - 25 VIII 2003

W dniach 22-25 VIII 2003 r., w Kudypach i w Prositach, pod hasłem: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (Jn 19, 27)", odbyły się IV Spotkania Englingowskie. Na program Spotkań złożyły się wykłady przygotowane przez prelegentów z Polski i z zagranicy, spotkania modlitewne oraz dyskusje. Głównym motywem rozważań była rola Matki Bożej w życiu i rozwoju duchowym Józefa Englinga. Szczególnym gościem Spotkań był postulator generalny procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga, ks. dr Jan Korycki z Rzymu. Zaznajomił on uczestników Spotkań z aktualnym stanem procesu sługi Bożego. Więcej »
Program Spotkań Więcej »

Relacja ze Spotkań Pokaż cały tekst na ekranie

01.10.2017 [e014]

III Spotkania Englingowskie 30 VIII - 1 IX 2002

III Spotkania Englingowskie odbywające się w dniach 30 VIII-1 IX 2002 r., w Kudypach i Prositach, w atmosferze modlitwy i dialogu, przebiegały pod hasłem: "Żniwa wprawdzie wielkie, ale robotników ... jeszcze ... mało" oraz "Moje miejsce w Kościele". Zastanawiano się m.in. nad takimi problemami jak:

Na jakie potrzeby Kościoła odpowiada Szensztat?

Jak Józef Engling realizował swoje powołanie w Kościele czerpiąc z Szensztatu.

Józef odpowiada na Boże wezwanie, by całkowicie poświęcić się Bogu.

Moje życie ze sługą Bożym Józefem Englingiem - wieczór świadectw.

Powołanie według św. W. Pallotiego i sługi Bożego J. Kentenicha.

Aktualności z procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Józefa Englinga.

Świętość w życiu codziennym. Świadectwo matki.

Czy "muminek" może pomóc odnaleźć miejsce w Kościele?


Program Spotkań Więcej »
Sprawozdanie Więcej »

01.10.2017 [e013]

II Spotkania Englingowskie 2001

W dniach 31.08 - 2.09. 2001 roku odbyło się II Spotkanie Englingowskie (nazwane Seminarium)
Temat Seminarium:
Inspiracje odnowieńcze na progu Nowego Tysiąclecia
W programie m.in.

Wprowadzenie O. Arkadiusz Sosna (Instytut Ojców Szensztackich

Prelekcja: Młodzież narzędziem odnowy: Sł. B. J. Rem - Św. S. Kostka - Sł. B. J. Engling - wzajemne powiązania, podobieństwo posłannictwa. - Alicja Kostka (Szensztacki Związek Kobiet, Olsztyn) 10.30

Dyskusja w grupach

Medytacja na podstawie modlitw J. Englinga

Panel: Lokalne centra odnowy w czasach przełomu: Ingolstatt w Bawarii XVI w. - mgr lic. Alicja Kobyłka (Instytut Pań Szensztatu - Gliwice)

Warmia w Prusach Wschodnich k. XIX w. - dr Jan Chłosta (Civitas Christiana, Olsztyn)

Szensztat XX w.- o. Arkadiusz Sosna

Ewangelizacja przez muzykę - zabawa przy nowoczesnej muzyce religijnej

Prelekcja: Szensztat jako droga kształtowania siebie i świata - Lambert Schroedter (Instytut Braci Maryi - Stuttgard)

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Warmińskiego- Ks.Dra Jacka Jezierskiego Wikariusza Generalnego Archidiecezji Warmińskiej

Spotkanie międzynarodowe z udziałem grupy pielgrzymów z Szensztat

01.10.2017 [e012]

I Spotkania Englingowskie 2000

"Zebrane teksty czwartego Zeszytu Szensztackiego zostały wygłoszone podczas I Seminarium Englingowskiego w Prositach na Warmii, na początku września roku 2000. Wszystkie mają na celu przybliżenie osoby Józefa Englinga, syna ziemi warmińskiej. Dla potrzeb Rodziny Szensztackiej w Polsce jest to pierwsze, tak obszerne, publikowanie materiałów dotyczących życiowego powołania jednego z filarów duchowości szensztackiej".
Zeszyty Szensztackie 2000, nr 4

01.10.2017 [e011]

 



Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity