Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Sanktuarium Prosity


Kalendarium wydarzeń związanych z powstaniem Sanktuarium MTA
w Prositach na Warmii


Data Opis wydarzenia
11.06.2014 Lambert Maria Schroedter oddaje swoje życie za Sanktuarium: "Ukochana Matko Trzykroć Przedziwna, jeśli zgadza się to z Twoimi planami - przyjmij moje życie za przyszłe Sanktuarium na Warmii" (są to ostatnie słowa jego modlitwy!)
17.08.2014 XV Spotkania Englingowskie w Prositach - pojawienie się pragnienia budowy Sanktuarium MTA w Prositach na dawnej posesji rodziców Józefa Englinga.
18.08.2014 Pierwsze rozmowy z władzami terytorialnymi w sprawie uzyskania zezwolenia na budowę Sanktuarium MTA w Prositach.
02.09.2014 Pielgrzymka do Hagenau k. Strasbourga, z podarowanym witrażem przez kapłana szensztackiego R. Birkenmaiera, przedstawiającym wizję przyszłego Sanktuarium na Warmii.
02.09.2014 Po powrocie z pielgrzymki ks. R. Birkenmaier podarował drogi mu obraz MTA z Milwaukee z dedykacją pod przyszłą kapliczkę: VICTORIA PATRIS Obraz do kapliczki MTA Pod Sanktuarium w Prositach, które Józef Engling wybuduje swojej Niebieskiej Mateńce na Warmii w Polsce! Oberkirch, R. Birkenmaier, 2 września 2014
04.10.2014 Poświęcenie w Prasanktuarium kapliczki, którą stanowi obraz MTA z wbudowanym kamieniem z grobu Lamberta Schroedera.
06.10.2014 Wybór kamienia w kształcie serca z fundamentów Prasanktuarium jako kamienia węgielnego pod przyszłe Sanktuarium w Prositach na Warmii.
18.10.2014 Kamień i kapliczka były obecne podczas nabożeństwa Rodziny Szensztackiej z Polski w Kościele Adoracji z okazji Jubileuszu 100-lecia Ruchu Szensztackiego. Wobec tego zgromadzenia oficjalnie wyrażono pragnienie budowania Sanktuarium MTA w Prositach na Warmii.
Listopad 2014 Rozpoczęcie pielgrzymowania kapliczki wśród członkiń Związku Kobiet z diecezji Aachen.

01.10.2017 [e106]

 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity