Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Publikacje


Zeszyty Szensztackie 2000, [nr] 4

Zebrane teksty czwartego Zeszytu Szensztackiego zostały wygłoszone podczas I Seminarium Englingowskiego w Prositach na Warmii, na początku września roku 2000. Wszystkie mają na celu przybliżenie osoby Józefa Englinga, syna ziemi warmińskiej. Dla potrzeb Rodziny Szensztackiej w Polsce jest to pierwsze, tak obszerne, publikowanie materiałów dotyczących życiowego powołania jednego z filarów duchowości szensztackiej.
Zawiera m. in.
Biografia sługi Bożego Józefa Englinga / Alicja Kostka
Bogactwo duchowe wyniesione z rodzinnej Warmii / Alicja Kostka
Józef Engling - współzałożycielem Szensztatu / o. Arkadiusz Sosna
Józef Engling w świetle sytuacji współczesnej / Lambert Schroedter
Cytaty z dzienniczka duchowego J. Englinga
Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Józefa Englinga
Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego Józefa Englinga
Akt oddania życia sługi Bożego Józefa Englinga

01.10.2017 [e003]

Bóg nie potrzebuje reklamy : Józef Engling (1898-1918) : szkic biograficzny / Karl Lukaschek

5 stycznia 2010 r., w rocznicę urodzin Józefa Englinga, w Szensztacie ukazała się w języku polskim krótka biografia Józefa Englinga, opracowana przez ks. Karla Lukaschka pt. "Bóg nie potrzebuje reklamy" w tłumaczeniu s. M. Jany Rossa.
"(...) Mimo iż Józef Engling nie zdążył przyjąć święceń kapłańskich, jednak posiadał kapłańskie serce. To kształtowane dłońmi Maryi serce, było otwarte na Boży zasiew i wydało plon obfity.
(...) W cieniu sanktuarium w Szensztacie wznosi się jako jedyny znak pamięci obelisk z datami jego życia i śmierci. Po tylu latach od jego śmierci, codziennie zatrzymują się w tym miejscu ludzie i proszą o jego wstawiennictwo u Boga. Bóg nie potrzebuje dla swego Królestwa żadnej reklamy, lecz ludzi, którzy z miłości są gotowi wszystko stracić, aby odnaleźć wszystko w Jego miłości".

Więcej »

01.10.2017 [e004]

Dziewięć dni z Józefem Englingiem / Alexander Menningen

Wszystkim "przyjaciołom" i sympatykom Józefa Englinga życzę głębokich przeżyć duchowych płynących z rozważań tekstów nowenny i z zanoszonych do Pana Boga modlitw. Równocześnie, jako postulator sprawy beatyfikacyjnej, zachęcam wszystkich i proszę o modlitwę w intencji uproszenia, za wstawiennictwem Józefa Englinga, cudownego znaku, który jest konieczny do beatyfikacji".

Postulator ks. Jan Korycki


Więcej »

01.10.2017 [e009]

Szensztat - Akty założycielskie

Dnia 27 października 1912 r., w tydzień po święcie Mater Puritatis, patronalnym święcie pallotyńskiego domu studiów w Szensztacie, Ojciec Józef Kentenich, nowy ojciec duchowny1, wygłosił swój pierwszy wykład do uczniów tutejszego niższego seminarium. Z punktu widzenia późniejszego rozwoju, wykład ten stanowi pierwszą zapowiedź nowego Szensztatu, jego idei i prawa rozwoju.

Wprowadzenie Więcej »
Akt Przedzałożycielski - 27 października 1912 Więcej »
Pierwszy Akt Założycielski - 18 października 1914 Więcej »
Drugi Akt Założycielski - 18 października 1939 Więcej »
Trzeci Akt Założycielski - Sytuacja zewnętrzna Więcej »
I Wykład z 24 września 1944 Więcej »
II Wykład z 18 października 1944 Więcej »
III Wykład z 8 grudnia 1944 Więcej »

01.10.2017 [e047]

Józef Engling / Andrzej Grabowski

Gazeta on-line "Bisztynek - zapomniane miasteczko na Warmii".

Rzeczywiście przypadek Englinga może rodzić sceptycyzm, ponieważ nie należy on do świętych męczenników, duchownych itp., a jednak ma z nimi wszystkimi coś wspólnego.
Jego nieprzeciętność i aktualność polega przede wszystkim na tym, że był zwykłym chłopcem ze wsi z wielkimi ideałami, które z trudem, ale i konsekwencją (z pomocą łaski) realizował.

Więcej »

01.10.2017 [e038]

 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity