Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Proces beatyfikacyjny


Chronologia procesu beatyfikacyjnego

Data Opis wydarzenia
04.10.1952 Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w Trewirze na poziomie diecezjalnym
lato 1964 Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym
09.06.2003 Kongregacja ds. Beatyfikacji i Kanonizacji udzieliła zezwolenia na ponowne podjęcie procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga prowadzonego przez Księży Pallotynów i Ruch Szensztacki
11.07.2005 Biskup Reinhard Marks wznowił proces beatyfikacyjny sługi Bożego Józefa Englinga
17.06.2008 zakończenie w Trewirze dopełniającego procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Roberta Brahma
22.09.2008 Przekazanie akt procesu do Rzymu
24.09.2008 Otwarcie etapu rzymskiego procesu
2010 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zaczęła zbierać opinie specjalistów na temat beatyfikacji osób biorących udział w wojnie

01.10.2017 [e034]

Ks. Jan Korycki SAC - postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Józefa Englinga

Telegram z Rzymu 24 sierpnia 2002 r.

(...) Zaraz po śmierci Józefa Englinga (4.10.1916), w okresie międzywojennym, cieszył się on dużą opinią świętości. W związku z tym, po drugiej wojnie światowej, 25 lutego 1948r. Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) zadecydowała rozpocząć jego proces beatyfikacyjny. Ks. Józef Rannocchini SAC, postulator generalny tegoż Stowarzyszenia, w dniu 10 marca 1948 r. zamianował wicepostulatorem ks. Aleksandra Menningena SAC. Pierwsza faza Procesu, na poziomie diecezjalnym, została przeprowadzona w diecezji Trier w Niemczech w latach 1952-1964. Akta tego Procesu zostały złożone w Kongregacji Watykańskiej zajmującej się sprawami beatyfikacji w dniu 7 października 1964 r.

Pokaż cały tekst na ekranie


O procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Józefa Englinga

W piśmie Watykańkiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 9 czerwca 2003 r., które otrzymałem jako postulator i które daje nam możliwość kontynuowania rozpoczętego przed 55 laty procesu beatyfikacyjnego, znajduje się wyraźne polecenie, by przebadać i wykazać kontynuacje opinii świętości, jaką się cieszy Sługa Boży (skrót SB) Józef Engling. Doceniając ważność tej opinii, pozwólcie, że na początku mojego wystąpienia podam kilka informacji o jej rozwoju, by następnie naszkicować rys historyczny samego procesu beatyfikacyjnego i na końcu podzielić się z Wami kilkoma moimi refleksjami osobistymi.

Więcej »

01.10.2017 [e057]

Homilia ks. prof. Joachima Schmiedla - 17 czerwca 2008 r. w Kościele św. Antoniego w Trewirze

Józef Engling chciał zostać księdzem i misjonarzem. Pragnął wyjechać do Kamerunu, na misje Pallotynów. On, Warmiak powiedział później: "Cały świat jest naszym polem walki!". Zapał misyjny charakteryzował całe jego życie. Ideał kapłański, który poznał w Szensztacie, nie był ukierunkowany jedynie na akcje misyjne. Józef Engling pragnął być świętym kapłanem.

Więcej »

01.10.2017 [e037]

Zakończenie procesu diecezjalnego Sługi Bożego Józefa Englinga

17 czerwca 2008 r. w Trewirze został zakończony diecezjalny proces beatyfikacyjny Józefa Englinga. Zakończenie procesu odbyło się w ramach pięknej Eucharystii z udziałem ok. 250 osób z 20 krajów. (...) Podczas posiedzenia końcowego akta procesu zostały podpisane, opieczętowane i są gotowe do przesłania do Rzymu. Wicepostulator procesu, o. prof. Joachim Schmiedl pod koniec września przekaże je Kongregacji do Spraw Kanonizacji. Tym samym rozpocznie się kolejny ważny etap.

Więcej Więcej »
Galeria zdjęć

01.10.2017 [e035]

Decreto validata

Dekret Stolicy Apostolskiej zezwalający na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga.

Więcej »

01.10.2017 [e036]

 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity