Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Wybrane publikacje Alicji Kostka


Józef Kentenich

Referat z Triduum 2010 - audio


"Razem z Ojcem"

Je?li chcecie wiedzieć, w czym tkwi tajemnica tej niemal nieogarnionej owocno?ci, to uważam, że leży ona w głębokiej, wzajemnej duchowej więzi serc. I je?li wcze?niej zapytano, sk?d pochodzi to bogactwo serca i ducha, to pozwolę sobie odpowiedzieć, że człowiek, który kocha, który ostatecznie swoj? miło?ć złożył w sercu Boga, ma w pewnym sensie udział w niezmierzonym bogactwie miło?ci Bożej. I je?li jest co?, co nigdy człowieka nie zuboży, to jest to kochanie, darowanie ciepła swojego serca. A Wy wszyscy, którzy stawiali?cie wobec mnie wymagania - czasem na głos, czasem w milczeniu - możecie sobie powiedzieć: bez Was nie byłbym osobiście tym, kim jestem dzisiaj.

Ojciec Józef Kentenich
16.11.2011, w 126. rocznicę urodzin

Szczegóły dotyczące książki "Razem z Ojcem""
(cena 20 zł, kontakt: info@admirabilis.pl)


Józef Engling

Seminarium Englingowskie
Biuletyn Ruchu Szensztackiego nr 4 (2000)

Biografia sługi Bożego Józefa Englinga
Zeszyty Szensztackie 4 (2000)

Bogactwo duchowe wyniesione z rodzinnej Warmii
Zeszyty Szensztackie 4 (2000)

Spotkania Englingowskie
Biuletyn Ruchu Szensztackiego nr 1 (33) 2009

Audycja radiowa z dnia 25 stycznia 2011 r. nadana w Polskim Radiu Olsztyn z cyklu "Małe Ojczyzny"Sanktuaria - Matka Boża - Przymierze Miłości

Sanktuarium serca
Zeszyty Szensztackie 2 (1999)

Duchowość Maryi w moim życiu
Zeszyty Szensztackie 5 (2000)

Tajemnica Przymierza Miłości
Zeszyty Szensztackie 7 (2003)

Obraz MTA na Warmii
Biuletyn Ruchu Szensztackiego nr 1 (33) 2009Kobieta w Ruchu Szensztackim

W Dzień Matki 26 maja 2012 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma dla kobiet pt. "Nowa Ty". Czasopismo to wydawane jest przez wspólnoty żeńskie Ruchu Szensztackiego i pragnie dzielić się charyzmatem Szensztatu dla kobiety. Zawiera wiele cennych artykułów z duchowości kobiety, świadectw ze spotkań dla kobiet przy Sanktuarium Wierności,a także wywiadów i inspiracji w tekstach tworzonych przez kobiety Szensztatu i z myślą o nich. Czasopismo jest do pobrania na stronach:
www.admirabilis.pl
www.szensztat.pl
Nowa TY


Rozkwitnąć pełnią barw
Centrum Krajowe Ruchu Szensztackiego
Świder 2008Szensztacki Związek Kobiet
Biuletyn Ruchu Szensztackiego nr 3 (15) 2003

Niepokalana - kobiecość na nowo pisana,
W: Kobieta w Kościele i społeczeństwie, red. A. Pastwa, Katowice 2014
Więcej


Publikacje w języku niemieckim

Neuer Feminismus und Miterloeserin - Frauenfrage 20 Jahre nach "Mulieris Dignitatem", Regnum 3(2009), s. 127-140.


Josef Kentenichs Sicht der Frau auf dem Hintergrund der Gender-Problematik, Oktoberwoche 2008, s. 112-125.


Der Geist von Hoerde damals und heute, Regnum 1(2010), s.42-48


Alicja Kostka, R.Steinhoefel
Die Kraefte des Anfangs augreifen. Ausgewaehlte Frauenprofile der Schoenstattgeschichte, Regnum !(2011), s.5-11.


Relevanz der personalen Bindungen im Organismus: Familie. Beitrag aus der Sicht Schönstatts, Regnum 3/2014, s. 135-144
Więcej


Publikacje w języku angielskim

A prayer of solidarity with the women of the world, God entrusts the human being to the woman, Study Seminar organized by the Women's section Rome, 10 - 12 October 2013, http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/Dioaffidalessereumanoalladonna/participants/Alicja%20Kostka.pdf


Publikacje książkowe

Das Schönstatt-Heiligtum "Wiege der Heiligkeit" für Gertraud von Bullion, Schönstatt-Verlag 2011 (tekst A) Das Schönstatt-Heiligtum "Wiege der Heiligkeit" für Josef Engling, Schönstatt-Verlag 2012 (tekst B)

Gott in der Natur begegnen. Serie: Gertraud-Perlen, Schönstatt-Verlag 2010 (tekst D)

Faszination Maria. Serie: Gertraud-Perlen, Schönstatt-Verlag 2010 (Tekst E)


Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity