Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
List Informacyjny


List Informacyjny 2013 nr 18 i nr 19

List Informacyjny 2013, nr 18
List Informacyjny 2013, dodatek do nr 18
List Informacyjny 2013, nr 19

01.10.2017 [e096]

List Informacyjny 2012, nr 17

01.10.2017 [e094]

List Informacyjny 2012, nr 16

01.10.2017 [e090]

List Informacyjny 2010, nr 2 (11 listopada) = nr 13

Zawiera m. in.:

List wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Joachima Schmiedla.

Szala ognia, a Józef Engling.

Znaczenie szali englingowskiej.

Duchowy prąd związany z Cambrai, a Wolfgang Nerlich.

Relację z XI Spotkania Englingowskiego w Prositach 10-11 VII 2010.

Zapiski z Kroniki Międzynarodowej.

Więcej »

01.10.2017 [e058]

List Informacyjny 2010, nr 1 (29 czerwca) = nr 12

Zawiera m. in.:

List wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Joachima Schmiedla, w którym nawiązuje do setnej rocznicy przystąpienia J. Englinga do Pierwszej Komunii Świętej (29 VI 1910) oraz do setnej rocznicy święceń kapłańskich kierownika duchowego sługi Bożego ks. J. Kentenicha.

Podsumowanie pielgrzymek do Prosit w latach 1998-2007.

Zaproszenie na Spotkania Englingowskie 10-11 VII 2010.

Świadectwa uczestników pielgrzymki do Cambrai we Francji (marzec 2010).

Międzynarodowe notatki z kronik 7/8 XI 2009-6/8 IV 2010.

List Informacyjny 2010


01.10.2017 [e046]

List Informacyjny 2008, nr 3 (12 sierpnia) = nr 8

Zawiera m. in.:

List o. Joachima Schmiedla informujący o zamknięciu w Trewirze 17 VI 2008 roku, dopełniającego procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga.

Kazanie o. Joachima Schmiedla wygłoszone podczas Mszy Świętej w Kościele św. Antoniego w Trewirze.

Przemówienie o. Joachima Schmiedla podczas Uroczystości Zamknięcia Akt w Katedrze Trewirskiej.

IX Spotkania Englingowskie w Prositach 5-6 VII 2008.

Z Kroniki międzynarodowej i Prositskiej.

Więcej »

01.10.2017 [e033]

List Informacyjny 2007, nr 6 (4 październik)

Zawiera m. in.:

List wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Joachima Schmiedla.

Relację z uroczystości związanej z odnowieniem memoriału w Merwille we Francji 30 VI-1 VII 2007.

Relację z pielgrzymki z Niemiec i innych krajów do Prosit 13-19 V 2007.

Relację z VIII Spotkań Englingowskich 30 VI-1 VII 2007.

Międzynarodowe zapiski z kronik i z Kroniki Prosickiej.

Sprawozdania, listy, zapowiedzi i świadectwa.

Więcej »

01.10.2017 [e031]

List Informacyjny 2004, nr 1 (18 maja)

Zawiera m. in.:

List o. Joachima Schmiedla o ponownym podjęciu procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga.

Z kroniki w Cambrai 3 X-14 XII 2003, w Guayaquil (Ekwador) 4 X 2003, w Cindad del Este (Paraguy) 4 X 2003, w Prositach 22 IX 2003 - 5 I 2004.

Informacje o Trzeciej Pielgrzymce z Szensztatu do Prosit 6-13 VI 2004 zorganizowanej pod znakiem ponownie podjętego procesu beatyfikacyjnego.

Więcej »

01.10.2017 [e032]

 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity