Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...Droga małżeńska

Droga małżeńska to projekt, który zrodził się we wspólnocie rodzin szensztackich na Węgrzech. Ścieżka w terenie z 15 stacjami do modlitwy małżeńskiej znajduje się przy centrum szensztackim w Óbudavárze koło Magyarország na zachód od Budapesztu.

Pomocą do medytacji w przejściu tej drogi jest książka o tym samym tytule: "Droga małżeństw" autorstwa państwa Godanych. Polski przekład książki ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Admirabilis Edition. Poszczególne stacje pozawalają rozważyć etapy życia małżeńskiego i spojrzeć na nowo w świetle wiary na tajemnicę własnego małżeństwa.

Owocem XII Spotkań Englingowskich (2-3.lipca 2011) jest pragnienie stworzenia "Drogi małżeńskiej" za domem rodzinnym Józefa Englinga w Prositach. Projekt obejmuje stworzenie ścieżki z 15 stacjami na wzgórzu za domem Englingów na obszarze 1 ha. Do poszczególnych stacji poszukujemy chętnych małżeństw, które objęłyby patronatem stację. Patronat oznacza podjęcie się wykonania stacji lub sfinansowania jej, a następnie troszczenia się o nią, a przede wszystkim "duchowego gwarantowania" przesłania danej stacji, np. stacja 8: "Razem jesteśmy silniejsi" - to duch jedności małżeńskiej, o którą dane małżeństwo chce szczególnie się starać, by tego ducha uprosić też innym małżeństwom.

Projekt jest darem sympatyków i czcicieli Sługi Bożego Józefa Englinga na Jubileusz 100-lecia Szensztatu w 2014 r. Dwie pierwsze stacje są już otoczone patronatem.

Chętnych prosimy o kontakt: a.kostka@admirabilis.pl lub alkosta@wp.plStacja 1 - Znaleźliśmy się i jesteśmy dla siebie na zawsze

Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu (Pnp 8,6)Stacja 2 - Nasz dom jest naszym królestwem

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą (Psalm 127,1)Stacja 3 - Dajemy życie - przyjmujemy życie

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje. (Mk 9,37)Stacja 4 - Miłość może być bolesna

A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze (Flp 1,9)Stacja 5 - Wzrastamy w trudnościach

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28)Stacja 6 - Pomagamy naszym dzieciom stawać się mocnymi

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i umieszczę na ich sercu (Jer 31,33)Stacja 7 - W środku życia

Winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach (Hbr 12,1)Stacja 8 - Razem jesteśmy silniejsi

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)Stacja 9 - Jesteśmy posłani

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16)Stacja 10 - Jesteśmy wierni

Łaskawość i wierność spotkają się z sobą (Psalm 85,11)Stacja 11 - Pozwalamy naszym dzieciom wyfrunąć z gniazda

Ustrzeż ich od złego - uświęć ich w prawdzie (Jn 17, 15.17)Stacja 12 - Razem ze starszym pokoleniem

Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie, a chlubą ich bojaźń Pańska (Syr 25,6)Stacja 13 - Starzejemy się i zbieramy owoce

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi (Łk 24,29)Stacja 14 - Wszystko ma sens

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20)Stacja 15 - Dziękujemy

Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! (Psalm 103,2) Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity