Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...Rzym 1 lipca 2011 r.


Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga, uczestnicy XII Spotkań Englingowskich!


Wyrażam ogromną radość z racji kontynuowania Spotkań Englingowskich. W dniach od 2 do 3 lipca br. odbywają się one już po raz dwunasty, co jest znakiem dużej opinii świętości o Józefie Englingu. Cieszę się, że łączycie te spotkania z modlitwą i że odprawiacie nawet nowennę przed ich rozpoczęciem.

Chętnie podzieliłbym się z Wami nowymi informacjami na temat procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga, ale niestety, jeszcze ich nie mam. Pozwalam więc sobie powtórzyć te informacje, które przesłałem w lutym br. do "Infobrief".

Po zakończeniu, w dniu 17 czerwca 2008 roku, dodatkowego diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Józefa Englinga, wydawało się nam, że na poziomie apostolskim, tj. w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych proces ten będzie przebiegał sprawnie. Okazało się jednak że, chociaż nie ma zastrzeżeń do osoby Jozefa Englinga, jego proces został zatrzymany.

Dlaczego? Biorąc pod uwagę wielką wrażliwość ludzi naszych czasów na sprawę pokoju i wojny, niektórzy przedstawiciele Stolicy Apostolskiej zgłosili wątpliwość, czy powinno się prowadzić procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne osób, które brały udział w wojnie. W związku z tym, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych postanowiła przebadać dokładnie ten problem i na czas tych badań zatrzymała proces Józefa Englinga.

Aktualnie zbierane są opinie specjalistów z różnych krajów świata. Opinie te będą dyskutowane w Kongregacji i chyba na zebraniu Kardynałów. Na końcu, najprawdopodobniej sprawa ta pójdzie do Ojca Świętego, który podejmie ostateczną decyzję. Pragnę zaznaczyć, że część opinii już nadeszła, ale niektórzy specjaliści prosili o przedłużenie terminu ich nadesłania i dlatego będą one rozpatrywane prawdopodobnie jesienią br.

Moi Drodzy, beatyfikacja nie jest sprawą czysto ludzką, ale bosko-ludzką. Jest ona szczególnym darem, jaki Pan Bóg daje Ludowi Bożemu, by ukazać mu konkretne wzory dążenia do świętości. O taki dar trzeba dużo się modlić, szukając zawsze nie ludzkiej, ale Bożej Woli. Błogosławiony Jan Paweł II, jako papież, napisał kiedyś: "dzisiaj bardzo potrzebujemy świętych i musimy wytrwale prosić o nich Boga" (VC 35).

Jako znak mojej duchowej łączności z Wami, w niedziele 3 lipca odprawię Mszę świętą w Rzymie, przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego, w intencji uproszenia łaski beatyfikacji Józefa Englinga i w intencji wszystkich uczestników Waszego spotkania.

Módlmy się gorąco wszyscy o dar tej beatyfikacji, módlmy się też o jakiś cudowny znak otrzymany za wstawiennictwem Józefa, pomagajmy ludziom w poznawaniu jego świętości i ufajmy, że Matka Boża będzie troszczyć się o swego wiernego sługę. "Mater habebit curam".


Z serdecznym pozdrowieniem
Ks. Jan Korycki SAC
postulator sprawy beatyfikacyjnej J. Englinga


 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity