Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Biografia


Prosity - rodzinna miejscowość Józefa Englinga

Informacje o Prositach

Prosity

Dom rodzinny

Dom rodzinny

Kościół parafialny i ołtarz MTA

Kościół parafialny

01.10.2017 [e041]

Rodzina Englingów

Rodzice i rodzeństwo Józefa Englinga.

Więcej »

01.10.2017 [e001]

Najważniejsze wydarzenia związane z Józefem Englingiem

Zestawienie wydarzeń.

Więcej »

01.10.2017 [e010]

Biografia Józefa Englinga / Alicja Kostka

Józef Engling urodził się 5 stycznia 1898 roku w Prositach na Warmii. Wychował się w wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej. Miał sześcioro rodzeństwa. Jego ojciec był krawcem. Rodzina żyła w skromnych warunkach.

Więcej »

01.10.2017 [e023]

Trudny start i praca w grupach / o. Romuald Kszuk

Podobnie jak on na starcie naszego życia, napotykamy te czy inne trudności. Ponadto na każdym etapie i w każdej sytuacji ujawniają się raz po raz nasze ograniczenia i słabości. Narzekanie lub użalanie się nad sobą do niczego nie prowadzi. Dopiero, gdy się sprężymy i takie przeszkody zaczniemy traktować jako nasze wielkie życiowe zadanie, możemy osiągnąć cel i nadać naszemu życiu sens. Historia Józka pokazuje nam, że jest to możliwe. Pokazuje również, jak jest to możliwe. Dzięki systematycznej pracy nad sobą Józek nie tylko eliminował swoje wady, ale wnet okazał się jednym z prymusów i wybrano go nawet na szefa klasy, a potem kongregacji. Zrobimy jednak mały przeskok. Pominiemy temat samowychowania Józka, który szczegółowo zostanie omówimy. Przyjrzymy się za to gruntownie, jak sprawdzał się w pracy grupowej w koszarach i na liniach frontu.

Więcej »

01.10.2017 [e072]

Bóg nie potrzebuje reklamy : Józef Engling (1898-1918) : szkic biograficzny / Karl Lukaschek

5 stycznia 2010 r., w rocznicę urodzin Józefa Englinga, w Szensztacie ukazała się w języku polskim krótka biografia Józefa Englinga, opracowana przez ks. Karla Lukaschka pt. "Bóg nie potrzebuje reklamy" w tłumaczeniu s. M. Jany Rossa.
"(...) Mimo iż Józef Engling nie zdążył przyjąć święceń kapłańskich, jednak posiadał kapłańskie serce. To kształtowane dłońmi Maryi serce, było otwarte na Boży zasiew i wydało plon obfity.
(...) W cieniu sanktuarium w Szensztacie wznosi się jako jedyny znak pamięci obelisk z datami jego życia i śmierci. Po tylu latach od jego śmierci, codziennie zatrzymują się w tym miejscu ludzie i proszą o jego wstawiennictwo u Boga. Bóg nie potrzebuje dla swego Królestwa żadnej reklamy, lecz ludzi, którzy z miłości są gotowi wszystko stracić, aby odnaleźć wszystko w Jego miłości".

Więcej »

01.10.2017 [e004]

Bogactwo duchowe wyniesione z rodzinnej Warmii / Alicja Kostka

Kiedy zachwycamy się bogactwem osobowości sługi Bożego Józefa Englinga oraz podziwiamy rolę, jaką odegrał w początkowej fazie istnienia Szensztatu, a także miejsce, jakie w duchowości naszego Ruchu zajmuje do dzisiaj, wówczas pytamy o źródła tego bogactwa, o korzenie z których wyrósł, o jego dom rodzinny.

Więcej »

01.10.2017 [e024]

Józef Engling współzałożycielem Szensztatu / o. Arkadiusz Sosna

Józef Engling został przez samego o. Józefa Kentenicha, założyciela Ruchu Szensztackiego, nazwany "żywym aktem założycielskim". O. Aleksander Menningen, bliski współpracownik o. Kentenicha, takimi słowami opisywał Józefa Englinga: "Józef Engling wierzył w wybraństwo małej rodziny sodalicyjnej i kapliczki, gdyż wierzył ojcu duchownemu". Józef Engling był zawsze wierny duchowemu dziedzictwu o. Józefa Kentenicha. Jego wiara w przesłanie Szensztatu rodziła się poprzez bliską współpracę z o. Kentenichem, poprzez miłość do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej oraz poprzez Sanktuarium.Wiara w Szensztat stała się jego życiowym zadaniem. Dlatego też, bardzo często zostaje przedstawiany jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Dzieła Szensztackiego.

Więcej »

01.10.2017 [e025]

Szensztat - miejsce formacji

Symboliczny grób Józefa Englinga przy Prasanktuarium w Szensztacie.
Galeria zdjęć

01.10.2017 [e029]

Józef Engling w I wojnie światowej


Galeria zdjęć

01.10.2017 [e045]

Józef Engling : nasze Brzydkie Kaczątko / o. Romuald Kszuk

(...) Tymczasem Józef Engling ciągle jest naszym brzydkim kaczątkiem. Jedni przeakcentowali w nim sile woli, inni przedstawiali jako wielkiego i nieustraszonego bohatera l Wojny Światowej, jeszcze inni uważają że ojciec Kentenich przesadził, młodsze pokolenie nie zna go prawie wcale.
Nie sposób dziś przedstawić całego żyda tego chłopaka z Warmii. Dlatego po krótkim przedstawieniu jego dzieciństwa, przejdę do omówienia jego działalności w grupach.

Więcej »

01.10.2017 [e075]

 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity