Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Modlitwa zawierzenia MTA strony www Józefa Englinga

Maryjo!
przyjmij nasze wysiłki i starania
w stworzeniu strony
poświęconej Twojemu słudze
Józefowi Englingowi.

Spraw, by poprzez tą stronę
wielu ludzi doświadczyło
błogosławieństwa i łask
za jego wstawiennictwem,
a wpatrując się
w jego przykład życia,
odważyło się podążać
do świętości
w życiu codziennym
tak jak on.


Maryjo!
usuń wszelkie przeszkody,
jakie stoją na drodze
do otwarcia tej strony.
Tobie zawierzamy!
Wsław się
na każdym etapie pracy
nad tą stroną,
przed jej otwarciem,
a także potem,
w trakcie uaktualniania.

Mater perfectam habebit curam et victoriam!

Obdarz nas potrzebnymi siłami
i przejrzystością umysłu,
by strona ta
była twoim dziełem
i koroną na twoją cześć.

Alicja Kostka


Szensztat 18 września 2010

01.10.2017 [e030]
 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity