Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego Józefa Englinga

Miłosierny Dobry Boże, Ojcze wszystkich ludzi.
Ty słowami Jezusa Chrystusa,
swojego Syna ośmieliłeś nas: "Proście, a otrzymacie".
Dlatego przychodzę do Ciebie w potrzebie mojego serca.
Okaż mi swoje miłosierdzie i pozwól doświadczyć,
że jesteś moim Ojcem.
Twój Kościół wprowadza nas w tajemnicę świętych obcowania.
Dlatego pełen ufności powierzam moją sprawę
Najświętszej Maryi Trzykroć Przedziwnej Matce
i Zwycięskiej Królowej z Szensztat
oraz słudze Bożemu Józefowi Englingowi i ufam,
że za ich wstawiennictwem wysłuchasz moich modlitw.
Bądź uwielbiony Boże Ojcze za dobro i wspaniałość,
które ukazujesz poprzez życie ludzi świętych.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

01.10.2017 [e027]
 Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity