Być wszystkim
dla wszystkich
i należeć całkowicie
do Maryi
Sługa Boży
Józef Engling
1898 - 1918

Modlitwa zawierzenia MTA prac nad stroną
       Inspiracja Englingowska do podjęcia postanowienia szczegółowego
Ruch Szensztacki - Wikipedia
ITI
Interaktywna
Tablica Informacyjna

Wpisy gości witryny


Kontakt

Sekretariat Józefa Englinga w Polsce
Sekretariat Józefa Englinga
w PolsceJoseph Engling

Chcę Ci podarować gwiazdę ...
Aktualności


Majowe inspiracje

List Alicji Kostka z 3 maja 2017
Kreatywne resume - Rachunek dnia

01.10.2017 [e115]

XVII Spotkania Englingowskie - 18 września 2016

XVII Spotkania Englingowskie odbędą się 18 września 2016 roku w Prositach.

Program:
15.00 - Rozpoczęcie przy kapliczce.
15.30 - Powitanie i kawa.
16.00 - Aktualności: Rok Miłosierdzia i tegoroczne dary Matki Bożej - dyskusja.
18.00 - Posiedzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Prosit im. Józefa Englinga.

Serdecznie zapraszamy!

01.10.2017 [e110]

Nurt wokół Józefa Englinga w Prositach

Od Roku Jubileuszowego 2014 rozwija się wokół Józefa Englinga w Prositach nurt pragnienia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Podczas XV Spotkań Englingowskich w dniach 15-18 sierpnia 2014 roku pojawiła się po raz pierwszy myśl: Matka Boża pragnie podarować Józefowi Sanktuarium jako wyraz wdzięczności za to wszystko, co Józef Engling uczynił dla Niej w przymierzu miłości przez minione 100 lat. Sanktuarium stanęłoby na wzgórzu za Domem Rodzinnym Józefa, jako wkład w Jubileusz Szensztatu i dar na II stulecie Szensztatu.

Życzenie to spotkało się z żywym oddźwiękiem, zarówno wśród członków Ruchu na Warmii, wśród mieszkańców wsi, jak i gości z Szensztatu, z Polski i z Niemiec. Również przedstawiciele samorządu okazali ogromną otwartość pomimo niewielkiej znajomości Ruchu.

Więcej »


01.10.2017 [e111]

Pierwsza pielgrzymka z Prosit do Szensztatu - Maj 2016

Na początku maja 2016 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka z Prosit do Szensztatu. 1 maja 2016 roku pielgrzymi zostali uroczyście rozesłani z obrazem Józefa Englinga podczas apelu wieczornego w Prasanktuarium przez o. Antonio Brachtz z Brazylii. W stuletnią rocznicę bukietów majowych pielgrzymi zostali posłani z Prasanktuarium z obrazem Józefa Englinga do swojej i jego ojczyzny.

Na zdjęciu Beata i Grzegorz Majewscy z Prosit z obrazem Józefa Englinga.

Więcej


01.10.2017 [e114]

Rekolekcje z Józefem Englingem - Pielgrzymka z Szensztatu do Prosit 22-28 maja 2016

W dniach 21-28 maja 2016 roku miała miejsce kolejna pielgrzymka z Szensztatu do Prosit połączona z rekolekcjami w duchu Józefa Englinga. Podczas tej pielgrzymki uczestnicy na nowo koronowali Matkę Bożą w kościele parafialnym w Prositach koroną na cybrium podarowanym przez Związek Kobiet w 1972 roku. Pielgrzymi wraz z mieszkańcami modlili się na wzgórzu, na miejscu nadziei przyszłego Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Więcej


01.10.2017 [e113]

Ks. Józef Kentenich na Warmii

Niewiele jest zdjęć przedstawiających Założyciela Ruchu Szensztackiego w latach 30. XX wieku. Tym wieksze znaczenia mają poszczególne zdjęcia. Jednym z nich jest zdjecie przedstawiające Ojca Kentenicha podczas jego podróży po Warmii. Nie wiemy dokładnie, kiedy zostało zrobione, ale po wspólnych konsultacjach z Małgorzatą i Rafałem Jasińskimi przypuszczamy z dużym prawdopodobieństwem, że zdjęcie zostało wykonane podczas wizyty Ojca Kentenicha na placówce Księży Pallotynów w Klewnie pod Reszlem, gdzie od lat 30. XX wieku znajdowała się kaplica szensztacka w obrębie budynku Księży Pallotynów. Dziś pozostał po niej jedynie ołtarz, który znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Gudnikach pod Reszlem. Rekonstrukcja "szlaku Ojca Założyciela" pozwala stopniowo na odtworzenie kolejnych miejsc pobytu Ojca na Warmii. Następne po Prositach, gdzie Ojciec Kentenich przyjechał "z miłości do Józefa Englinga" to Stoczek Klasztorny, gdzie Ojciec Kentenich głosił rekolekcje dla kapłanów.

01.10.2017 [e112]

Uroczystości 12 września 2015 w Cambrai

W dniu 12 września 2015 r. świętowalismy 50-lecie poświęcenia Sanktuarium Jedności w Cambrai. na uroczystość przybyło ponad 200 osob z Niemiec, Brazylii, Meksyku, Francji. Uroczystościom przewodniczył abp Cambrai Garnier. Byl tez obecny Bp Michael Gerber z Freiburga (należący do wspólnoty Szensztackiego Instytutu Księży Diecezjalnych).

Dzien po poświęceniu Sanktuarium w Cambrai, 13 września 1965, Oo. Kentenich otrzymał telegram, ze ma natychmiast (immediately) stawić się w Rzymie. Oznaczało to koniec pobytu w Milwaukee. Sam o.c Kentenich dostrzegał związek między poświęceniem Sanktuarium a zakończeniem 14-letniego pobytu w Milwaukee. Kiedy wracał samolotem w USA do Rzymu, przelatując nad Cambrai "pomachał" Józkowi. W czasie odłączenia od Dzieła to właśnie Cambrai i Józef Engling było miejsem głębokiego spotkania z Ojcem. Rodzina Szensztacka "poszła śladami Józefa", oddając Wszystko - jak on - by sprawa odłączenia została pomyślnie zakończona. Przez te lata zrodził się wokół Cambrai duchowy nurt Ojca, który skupiał się wokół Józefa Englinga i czerpał od niego inspiracje. jego miłość do Ojca i Matki udzielała się innym, przynaglając do podobnego stopnia heroizmu i oddania. Józef w swojej głębokiej więzi z Matką Trzykroć Przedziwną, z Ojcem Założycielem i z Sanktuarium, stał się ostoją jednosci i źródłem nadziei. Stąd też podziękowanie Ojca Kentenicha w jego locie z Milwaukee do Rzymu.


Alicja Kostka

Więcej

Więcej

01.10.2017 [e109]

XVI Spotkania Englingowskie 5 lipca 2015

Zabierz swój Kapitał! Przyjmij Maryję!
Zapraszamy na XVI Spotkania Englingowskie, które odbędą się 5 lipca 2015 roku, w Prositach. Podczas tych Spotkań wmurujemy uroczyście kapliczkę pod przyszłe Sanktuarium MTA wraz z duchowym kapitałem, który do tego czasu od Was napłynie.

Do czasu wmurowania kapliczka ta będzie pielgrzymować wśród Rodziny Szensztackiej w Polsce i w Niemczech. Chętnych do przyjęcia Matki Bożej "Victoria Patris" prosimy o kontakt z Alicją Kostka (e-mail: alkosta@wp.pl lub telefon do Szensztatu: 0049 261 6500 1112, ewentualnie list:
Am Marienberg 3, 56179 Vallendar).

Ciąg dalszy Szlaku Ojca J. Kentenicha
Planujemy też wmurowanie tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Józefa Kentenicha w Prositach. W latach 30. XX wieku, podczas jednego z pobytów na Warmii, gdzie głosił rekolekcje dla kapłanów, odwiedził on rodziców Józefa, a do oczekujących go członków Ruchu powiedział z humorem: Przyjechałem tu nie dla Was, ale z miłości do Józefa Englinga! - chciał w ten sposób, już wtedy podkreślić znaczenie Józefa Englinga również dla nich. Okazało się to bardzo skuteczne, bo członkowie ci obrali Józefa Englinga za patrona swojego Okręgu.

W Spotkaniach będzie uczestniczyć wiele gości, między innymi grupa pielgrzymów z Szensztatu, rodziny związkowe, przedstawiciele powiatu i wielu innych.

10.00 - Msza świeta pod przewodnictwem o. Arkadiusza Sosny.
15.00 - Wykład ks. Ludwika Fąsa o słudze Bożym Albercie Protmanie, proboszcu prosickim, ktory w 1945 roku zostal zastrzelony przez Rosjan, w progu Kościoła.
Po południu - Gry i zabawy przy wiejskiej swietlicy.

Przyjedź i Ty! Nie pozwól, by historia toczyła się bez Ciebie!

Pielgrzymka z Niemiec do Prosit 30 VI - 7 VII 2015

Więcej »

Film ze Spotkania

01.10.2017 [e107]

"Świadectwo dla Józefa Englinga"

Na początku roku podczas rocznicy urodzin Józefa Englinga 5 stycznia 2015 roku, zrodziła się idea, aby podzielić się świadectwami, w jaki sposób Józef inspiruje nas w naszym rozwoju duchowym.

Choć nadal brakuje cudu dokonanego za przyczyną Józefa Englinga, to dostrzegamy coraz bardziej, że właściwa jego siła oddziaływania ujawnia się przede wszystkim w przestrzeni moralnej, w inspiracji do świętości w życiu codziennym, wierności ideałom, miłości do Maryi, samowychowawczej pracy nad sobą.

Zapraszam do podzielenia się, w jaki sposób Józef inspiruje mnie w moim życiu duchowym, jak jest obecny, co mu zawdzięczam?

Niech nasze świadectwo będzie darem majowym dla Józefa, w podziękowaniu za wszystko, co dla nas zrobił, za jego wierność.

Świadectwa proszę przesyłać do końca maja na adres: alkosta@wp.pl

lub

Alicja Kostka
Prosity 28
11-230 Bisztynek

Więcej »


01.10.2017 [e108]

Dar kamienia węgielnego pod Sanktuarium w Prositach na Warmii

18 października 2014 roku, kamień z fundamentu Prasanktuarium i kapliczka MTA były obecne podczas nabożeństwa Rodziny Szensztackiej z Polski, w ramach obchodów Jubileuszu 2014, w Kościele Adoracji w Szensztacie. Wówczas podzieliłam się z obecnymi pragnieniem budowania Sanktuarium w Prositach na Warmii, zawierzając je Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Ojcu Kentenichowi.

Obecnie przed nami zadanie do rozszyfrowania: Jakie przesłanie ma kamień węgielny z Prasanktuarium? Kamień z progu Prasanktuarium, przez który przechodził niejednokrotnie Ojciec Kentenich, wielokrotnie Józef Engling zabiegając, by kaplica św. Michała Archanioła stała się Sanktuarium. Za to oddał swoje życie! Przez ten próg przechodziło wiele ludzi, którzy dzięki temu Sanktuarium weszli na drogę świętości w przymierzu miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną z Szensztatu. Ten kamień dotykał początków tajemnicy przymierza i tajemnicy rodzenia się Sanktuarium.

Alicja Kostka

Więcej »


01.10.2017 [e105]

Nowy Józef Engling?

Jakiej eksplozji oczekujemy na początku drugiego stulecia Szensztatu? Jakie plany ma Bóg ze swoim Szensztatem dzisiaj i w przyszłości? Co chce przez nas podarować Kościołowi i światu? I kto gotów jest oddać za to życie? Pytanie Ojca Kentenicha o nowego Józefa Englinga jest wciąż aktualne, tak jak aktualne są Akty Założycielskie w całej ich rozciągłości. 18 grudnia 2014 roku, w ostatnim dniu przymierza Roku Jubileuszowego, warto to pytanie na nowo postawić.

Więcej »

01.10.2017 [e104]

Pragnienie Sanktuarium MTA w Prositach na Warmii

W Roku Jubileuszowym, kiedy wszyscy zastanawiają się, jak może wyglądać nasz dar na Jubileusz, my na Warmii w Ojczyźnie Józefa doświadczyliśmy, że to my zostaliśmy obdarowani przez Maryję. Usłyszeliśmy Jej wyraźne pragnienie, które natychmiast wzbudziło żywy odzew uczestników Spotkań: "W przymierzu miłości Maryja pragnie Jozefowi podarować Sanktuarium za wszystko, co on dla Niej "uczynił" w minionych stu latach!" Miłość za miłość! Życie za życie - tak brzmi doświadczenie i zasada przymierza miłości, oddana przez Ojca Założyciela w tej krótkiej formule.

4 pażdziernika 2014 roku, o godz. 21.00 w Prasanktuarium został pobłogosławiony Bildstock czyli mala kapliczka pod przyszłe Sanktuarium w Prositach na Warmii.

Więcej »


01.10.2017 [e100]

Akt Józefa Englinga w duchowości szensztackiej

Duchowość szensztacka jest duchowością przymierza z Maryją, Matką Trzykroć Przedziwną, a przez przymierze z Maryją idziemy ku realnie przeżywanemu przymierzu z Trójjedynym Bogiem. Jednocześnie jest to duchowość świętości w życiu codziennym i duchowość narzędzia: przymierze urzeczywistnia się w codzienności, w przymierzu oddajemy się Maryi do dyspozycji jako Jej narzędzia. Pod Krzyżem Jezus oddał swoją Matkę nam wszystkim, by pod Jej opieką rozwijał się Kościół, który z Jego boku się narodził. Stopniowe pogłębianie oddania się Bogu w przymierzu z Maryją W duchowości szensztackiej, a najpierw w historii Szensztatu nastąpił obserwowalny wzrost oddania się w przymierzu poprzez tzw. akt in blanco, następnie akt inscriptio aż do aktu Józefa Englinga. Czym są owe akty i na czym polega wzrost i ich pogłębienie?

Więcej »

01.10.2017 [e101]

Lambert Maria Schroedter (1 XII 1958-11 VI 2014)

W dniu 11 czerwca 2014 roku odszedł do Domu Ojca nasz kochany Brat w przymierzu, Lambert Schroedter. Od 30 kwietnia do 11 czerwca przeżył w śpiączce pod aparaturą po tym, jak jego organizm odrzucił przeszczep szpiku kostnego - białaczka.

Dziekujmy za wszystko, co przeżyliśmy z Nim i dzięki Niemu, co zrobił dla naszej Ojczyzny, dla Józefa, Ruchu Mężczyzn i przyjaźni polsko-niemieckiej, pojednania na drodze przymierza z Maryją, Matką Trzykroć Przedziwną.

Rok temu poświęcił się w duchu Józefa Englinga oddając swoje życie za rozwój Ruchu Szensztackiego. Maryja przyjeła jego ofiarę w Roku Jubileuszowym, w maju, miesiącu bukietów majowych ...

Lambert Maria Schroedter.pdf

Pogrzeb odbył się w dniu przymierza - 18 czerwca 2014 roku. Został pochowany na cmentarzu w Vallendar.
Dziękujmy Bogu za dar Jego życia dla nas ... i z nami. Bóg sam zrywa dojrzałe owoce przymierza z Drzewa Szensztatu.

Wdzięczna za modlitwę i wspólnotę żałoby w tych dniach.

ALicja Kostka

01.10.2017 [e098]

116. rocznica urodzin Józefa Englinga - 5 stycznia 2015

Z okazji 116. rocznicy urodzin Józefa Englinga przesyłam serdeczne pozdrowienia. Za nami czas Bożego Narodzenia i Epifania: objawienie się Jezusa narodom. Właśnie dla Jezusa, narodzonego z Dziewicy Maryi, Józef Engling odważył się podjąć drogę powołania kapłańskiego i wyruszyć w świat, do Vallendar nad Renem, by tam podjąć studia prowadzące do kapłaństwa we wspólnocie Księży Pallotynów. I tam dane było mu spotkać się z niezwykłym charyzmatem Szensztatu, którego celem jest rodzenie Chrystusa w każdym człowieku - konkretyzacja powszechnego kapłaństwa wiernych świeckich.

Alicja Kostka

Więcej »


01.10.2017 [e097]

Słowa o. J. Kentenicha o Józefie Englingu

Moja kochana Rodzino Szensztacka!
Musimy jeszcze głębiej sięgać. Te słowa pragnę dać Wam na drogę jako pielgrzymom. Od lat jesteśmy w żywym kontakcie z Józefem Englingiem. Budujemy się niezmiennie przykładem jego życia i dążenia do świętości i prosimy o jego pomoc we wszystkich sytuacjach. Nie mało ludzi zaświadcza o cudownie wysłuchanych modlitwach za jego wstawiennictwem. "Głębiej sięgać" - to zwraca naszą uwagę na fakt, że nie pojęliśmy jeszcze w pełni głębi i wielkości jego posłannictwa. Przejdzie on do historii jako: święty jedności, święty świętości w życiu codziennym, święty wyjątkowej pobożności maryjnej. Pielgrzymka ta chce nas zachęcić, byśmy zagłębili się we wszystkich trzech kierunkach.
Święty jedności - chce się on zatroszczyć przede wszystkim o to, by Niemcy i Francuzi* znów zbliżyli się do siebie wzajemnie na płaszczyźnie duchowej, aby znaleźli do siebie drogę i nie spoczęli, aż obie nacje staną się jednym sercem i jedną duszą.
Święty świętości w życiu codziennym troszczy się o to, żeby wszyscy, którzy poddają się jego wpływowi, po mistrzowsku kształtowali swe życie codzienne, we wszystkich sytuacjach szukali i znajdowali żywą więź z Bogiem Ojcem i w ten sposób nadali światu i Kościołowi przyszłości nowe, odnowione oblicze.
Święty wyjątkowej pobożności maryjnej swe szczególne posłannictwo postrzega w trosce o to, by Matka Boża, Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu wypełniła w pełnej mierze swe posłannictwo odnowienia świata, które sprawuje ze swych sanktuariów.

Józef Kentenich

01.10.2017 [e087]

List o.Józefa Kentenicha do Józefa Englinga - Szensztat, 2 marca 1917

Fragment z książki Razem z Ojcem

Wzorcowym świadectwem ojcowskiej troski młodego ojca duchowego jest list do jednego z pierwszych członków sodalicji mariańskiej, Józefa Englinga, który przebywał wówczas w koszarach w Hagenau. Ojciec Kentenich z głębokim szacunkiem przyjmuje dziecięcą otwartość Józefa, a jego list w pełni odpowiada na jego sytuację. Przedstawia Józefowi propozycje, pozostawiając mu jednak wolność co do ich realizacji i zachęca go, by dzięki doświadczeniu własnej słabości całkowicie powierzyć się Matce Bożej. Przesyła mu rady dotyczące aktualnej sytuacji w grupie i stawia pytania do przemyślenia, pozostawiając jednak jemu ostateczną decyzję. Józef doświadcza w ten sposób, że jego ojciec duchowy przejmuje się jego sytuacją i rozumie go, jak również jego starania w prowadzeniu grupy. Może też być pewien, że jego kierownik duchowy bardzo osobiście się nim interesuje i modli się za niego w sanktuarium. Doświadcza wręcz, że ojciec duchowy darzy go szczerą miłością.

Więcej »


01.10.2017 [e084]

Osobista relacja Józefa Englinga z kierownikiem duchowym

Fragment z książki Razem z Ojcem

W zapiskach archiwalnych pochodzących z Milwaukee, w których Ojciec Założyciel retrospektywnie analizuje historię powstania Ruchu, ukazując pewne prawa zachowujące swoją moc również w przyszłości, znajduje się fragment ukazujący owocny charakter ojcostwa (paternitas), ujawniający się w relacji Józefa Englinga do jego kierownika duchowego. Ukazuje on, jak Szensztat od początku rozwijał się w osobistej relacji do Założyciela i jak już w czasach założycielskich dokonywało się duchowe udzielanie się życia, przynosząc obfite owoce. W osobistej więzi Józefa Englinga z nim samym jako kierownikiem duchowym Założyciel postrzega fundament i urzeczywistnienie tego, co w późniejszym nurcie duchowego ojcostwa zostało świadomie przyjęte w Rodzinie Szensztackiej. Rozpoznaje w tym decydujący fundament dla przyszłości Dzieła Szensztackiego.

Więcej »

01.10.2017 [e085]

Modlitwa za wstawiennictwem Józefa Englinga

Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę za wstawiennictwem Józefa Englinga. Tak jak on pragnął stać się wszystkim dla wszystkich, tak my obejmujmy "wszystkich" naszą modlitwą braterską i siostrzaną. Zachęcamy do dzielenia się intencjami modlitewnymi na stronie i włączania się w nie. Wystarczy jedno "Zdrowaś Maryjo" i zwrócenie się do Józefa Englinga, czy to w formie modlitwy za jego wstawiennictwem , czy po prostu powierzenia mu konkretnej intencji w sercu.

Intencje Żywego Kręgu Modlitewnego za wstawiennictwem Józefa Englinga:

O błogosławieństwo dla Alicji w dalszej pracy apostolskiej.

O wymarzoną pracę w klinice dla Marii S. z Karlsruhe.

O pomoc dla młodego małżeństwa znajdującego się w trakcie rozwodu, o rozpoznanie woli Bożej i pomoc przez ręce Sługi Bożego Józefa Englinga.

O zdrowie dla małego Maciusia.

Kochany Józefie pomóż w znalezieniu dawcy dla 21 letniego Simona, który choruje na białaczkę.

O pomoc dla Maćka i towarzyszenie w trudnej sytuacji.

O obfitość łask dla mojej rodziny o błogosławieństwo na każdy dzień o rozwiązanie wszystkich naszych problemów.

Sługo Boży, Józefie pozwól mi być z tym którego kocham, a jeżeli nie jest taka Wola Boża daj zapomnieć.

Józefie proszę za twoim wstawiennictwem i Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej o rozeznanie czego ode mnie chce Bóg. Aby znikły wszelkie przeszkody na drodze do realizacji tego powołania. Proszę cię o odwagę, aby pójść tą drogą. Abym umiała zrezygnować z siebie, jeśli trzeba zostawić bliskich.

Za wstawiennictwem Józefa Englinga proszę Cię, Mój Ojcze, dotknij Filipa swoją Boską ręką, aby wiernie i wytrwale świadczył o Twojej Miłości i pokonywał skutecznie siebie samego, jak czynił to młody Józef Engling.

Za Izabela i Pierricka o światlo Ducha Świętego, za zdrowie dla Mamusi i Siostry, za pracę doktorską, za rozwiazanie problemow finansowych.

Proszę o potrzebne łaski dla Adama i Anety.

Józefie Englingu, prosimy o wsparcie w rozwiązaniu trudnego problemu Jolanty i Bogdana.

Sługo Boży Józefie pomóż mi pozbyć się wszelkich wątpliwości co do drogi jaką wybrał dla mnie Bóg. Daj mi dotrzeć do siebie, abym w pełni osiągnęła szczęście i pokój. Matko oświeć światłem moje serce. Usuń rozterki oraz wszelkie przeszkody na drodze wiodącej mnie do pełnienia Woli Bożej.

Prośba o uzdrowienie 5 letniego Mikołaja.

O nawrócenie Agaty i Darka.

O wszelkie potrzebne łaski dla Alicji. Nawrócenie Marty, Agaty i Darka.

Józefie Englingu, proszę o łaskę wiary, nadziei i miłości dla mojej rodziny, szczególnie pomagaj moim dzieciom.

O błogosławieństwo finansowe i rozwój fundacji założonej przez Edytę i Gosię.

O wybór właściwej drogi życiowej dla Małgosi i uzdrowienie z ran wewnętrznych.

O łaskę odpuszczenia grzechów Lamberta Maria Schroedter i spotkanie jego z Bogiem w Trójcy Jedynym w chwale nieba.

O nawrócenie i przemianę życia dla Bartłomieja.

Józefie proszę cię o łaskę nawrócenia i sakramentu pokuty dla Darka.

Sługo Boży Józefie proszę cię pomóż mi w rozeznaniu, czy mam kroczyć drogą zakonną czy otworzyć się na nowe dzieło Ligę Kobiet.

 • Józefie! Prosimy Cię o wstawiennictwo w intencji Przemka, który uległ poważnemu wypadkowi.
 • Józefie Englingu, za Twoim wstawiennictwem proszę o trzeźwość w mojej rodzinie.
 • Prośba o uzdrowienie mojego ojca Eugeniusza.
 • O łaskę przebaczenia grzechów i spotkanie z Panem, dla Darka
 • O uzdrowienie ran i łaskę szczerej spowiedzi dla Sylwii
 • O milosc sczescie zdrowie i spokoj w naszej rodzinie o prace dla syna i meza oraz o Boze blogoslawienstwo.
 • Proszę o uzdrowienie z guza, który wykryto, łaskę dobrych wyników, proszę aby nie musiała być przeprowadzona operacja, proszę o Błogosławieństwo dla całej rodziny.
 • Wpisz własną intencję

  01.10.2017 [e053]

  "Droga Małżeńska" w Prositach

  Owocem XII Spotkań Englingowskich (2-3 lipca 2011) jest pragnienie stworzenia "Drogi małżeńskiej" za domem rodzinnym Józefa Englinga w Prositach. Projekt obejmuje stworzenie ścieżki z 15 stacjami na wzgórzu za domem Englingów na obszarze 1 ha. Do poszczególnych stacji poszukujemy chętnych małżeństw, które objęłyby patronatem 1 stację. Patronat oznacza podjęcie się wykonania stacji lub sfinansowania jej, a następnie troszczenia się o nią, a przede wszystkim "duchowego gwarantowania" przesłania danej stacji, np. stacja 8: "Razem jesteśmy silniejsi" - to duch jedności małżeńskiej, o którą dane małżeństwo chce szczególnie się starać, by tego ducha uprosić też innym małżeństwom. Projekt jest darem sympatyków i czcicieli Sługi Bożego Józefa Englinga na Jubileusz 100-lecia Szensztatu w 2014 r. Dwie pierwsze stacje są już otoczone patronatem. Chętnych prosimy o kontakt: a.kostka@admirabilis.pl lub alkosta@wp.pl

  Więcej »

  Źródło:
  www.admirabilis-edition.com


  01.10.2017 [e083]

  List ks. Jana Koryckiego do uczestników XII Spotkań Englingowskich

  Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga, uczestnicy XII Spotkań Englingowskich!

  Wyrażam ogromną radość z racji kontynuowania Spotkań Englingowskich. W dniach 2-3 lipca br. odbywają się one już po raz dwunasty, co jest znakiem dużej opinii świętości o Józefie Englingu. Cieszę się, że łączycie te spotkania z modlitwą i że odprawiacie nawet nowennę przed ich rozpoczęciem.

  Więcej »

  01.10.2017 [e081]

  Rzym, 10 czerwca 2011 - przekazanie Listów Informacyjnych na ręce ks. dr. Jana Koryckiego, postulatora generalnego procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga

  10 czerwca 2011 r. po uroczystej Mszy świętej przy grobie św. Wincentego Pallottiego, celebrowanej przez asystenta Szensztackiego Związku Kobiet, o. dr. Otto Ambergera, Alicja Kostka wraz z przewodniczącą Szensztackiego Związku Kobiet, Gertrudą Beilman, przekażą wszystkie dotychczasowe Listy Informacyjne, ukazujące się w latach 1999-2010, na ręce postulatora generalnego procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga, ks. dr. Jana Koryckiego.

  Listy te są świadectwem kultu Józefa Englinga w Polsce, zwłaszcza w jego rodzinnych Prositach i na Warmii, a także we Francji, miejscu jego śmierci oraz w innych krajach świata. Na tym etapie procesu, zwłaszcza kiedy biografie kandydatów na ołtarze, biorących udział w działaniach wojennych poddawane są indywidualnej i skrupulatnej analizie, przekaz listów z minionych 12 lat jest świadectwem żywotnej, duchowej więzi z Józefem Englingiem i oddziaływania Sługi Bożego ponad granicami.


  01.10.2017 [e076]

  Majowe impresje z Prosit  Galeria zdjęć

  01.10.2017 [e080]

  Postanowienia szczegółowe J. Englinga na maj 1918

  8 maja
  Chcę trzy razy przed południem i trzy razy po południu pytać, co na to moja Mateńka i stosownie do tego podejmować decyzje.
  14 maja
  Moje postanowienie szczegółowe to wierne wypełnianie duchowego porządku dnia. Cztery razy dziennie chcę to dokładnie sprawdzać.
  21 maja
  Chcę cztery razy dziennie medytować nad wspaniałościami Mateńki, za każdym razem przynajmniej przez minutę.

  01.10.2017 [e078]

  Zapiski majowe z dzienniczka duchowego J. Englinga

  Środa 8 maja 1918
  Kochana Mateńko, serdecznie proszę Cię o przebaczenie za to, że w miesiącu poświęconym Twojej czci nie byłem tak gorliwy, jak powinienem i jak mógłbym. Sam jestem tak słaby, pomóż mi!
  Poniedziałek 13 maja 1918
  Jestem najbardziej niewiernym z wszystkich Twoich sług, Mamo. Ty zaś jesteś tak pełna dobroci wobec mnie, właśnie w tych dniach ochraniałaś mnie, a ja – nawet nie dopełniłem moich chrześcijańskich obowiązków. Spójrz z miłosierdziem na moją słabość. Obdarz mnie łaską.

  01.10.2017 [e079]

  Bukiety majowe i nie tylko / Alicja Kostka

  Maj to miesiąc rozkwitających bzów, pachnących konwalii, budzących się uczuć i slowiczych wzruszeń. Podczas dni majowych, przy majowym nabożeństwie, jesteśmy w stanie więcej obiecać Maryi, zasypać Ją wyznaniami miłości i większej wierności, a także darami związanymi z pracą nad sobą, podjętą właśnie dla Niej. Przykład takiej - młodzieńczą miłością motywowanej - pracy duchowej dał 18-letni wychowanek Ojca Kentenicha, Józef Engling. Być może jego pomysłowość zarazi nas i zachęci do nowatorskiej czci Maryi, do wynalazczości w udowadnianiu Jej naszego oddania. zaufania, tęsknoty i współpracy.

  Więcej »

  01.10.2017 [e008]

  Audycja radiowa o Józefie Englingu z 25.01.2011

  Dnia 25 stycznia 2011 r. w Polskim Radiu Olsztyn z cyklu "Małe Ojczyzny" została nadana audycja o Józefie Englingu i historii Ruchu Szensztackiego na Warmii. Audycję opracowała red. Alicja Kulik. Udział w niej wzięli m.in. Alicja Kostka i Tadeusz Korowaj dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach.

  Pobierz/posłuchaj

  01.10.2017 [e073]

  114. rocznica urodzin Józefa Englinga - 5 stycznia 2012 r.

  5 stycznia 2012 roku przypada 114. rocznica urodzin sługi Bożego Józefa Englinga. Wdzięczni Panu Bogu i Maryi za dar Jego osoby, za bogactwo duchowe, które nam pozostawił wciąż na nowo stawiamy pytanie: Kim dla nas jest Józef Engling, który w tak młodym wieku w sposób niezwykle intensywny, dynamiczny i konsekwentny, niezależnie od warunków w których żył, dążył do pełni rozwoju duchowego, do świętości. Zafascynowani tą postacią pragniemy przybliżać bogactwo Jego duchowości poprzez udostępnianie różnorodnych materiałów dotyczących Jego życia. Wszystkim poszukującym drogi rozwoju duchowego z głębi serca życzymy, aby Józef Engling poprzez stronę www.engling.pl pomagał i inspirował w pięknym i twórczym przeżywaniu kolejnego nowego roku 2012.

  01.10.2017 [e068]

  Warsztaty Rozwojowe z Józefem Englingiem 6 października 2010

  6 października 2010 r.odbyły się kolejne warsztaty rozwojowe w Prositach. Wzięło w nich udział ok. 50 uczniów klas piątych ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie pod opieką pani mgr Magdaleny Sztelman. Uczniowie zapoznawali się z postacią Józefa Englinga podczas pracy w grupach i dzielili się treściami z Pamiętnika duchowego, który Józef Engling zaczął pisać, gdy był w ich wieku (11 lat). Odkryli jego pomysłowość w pracy nad sobą (duchowy porządek dnia), dążenie do tego, by być dobrym kolegą, synem, bratem i przyjacielem. Najbardziej zafascynowało ich, że Józef był również liderem: prowadził grupę chłopców, którzy za cel stawiali sobie poważną pracę samowychowawczą pod opieką Maryi, Mater ter admirabilis. Podczas nabożeństwa w Kościele parafialnym, w którym Józef przyjął pierwszą Komunię świętą, zastanawiali się, jak oni mogą jeszcze bardziej pielęgnować obecność Chrystusa w swoim sercu i wraz z nim rozpoznawać swoje powołanie. Interesującym wymiarem warsztatów było poznanie życia na wsi, przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami Prosit oraz zapoznanie się z pracą w polu. Uwieńczeniem warsztatów było tradycyjne już ognisko, które uczniowie sami przygotowali. Na koniec każdy powierzył Józefowi swoje osobiste intencje, wrzucając do "skrzyni Englinga" swój dar - serce z konkretną prośbą lub podziękowaniem.

  Galeria zdjęć

  01.10.2017 [e054]

     Copyright (©) Alicja Kostka - Prosity